TEDAVİLERİMİZ

ÇENE CERRAHİSİ

 

Ağız, diş ve çene cerrahisi, diş hekimliğinin ağız ve çene bölgelerindeki sert ve yumuşak dokuların hastalıklarını, yaralanmalarını ve bozukluklarını fonksiyonel ve estetik açıdan tedavi eden uzmanlık dalıdır.

 

DİŞ ÇEKİMİ

 

Çürük veya kırık nedeniyle zarar gören dişler, dolgu, kanal tedavisi veya kaplama ile tedavi edilemediğinde


Kemik erimesi nedeniyle dişteki sallantının fazla olduğu durumlarda


Zamanı geldiği halde düşmeyen süt dişleri


Ortodontik tedavi sürecinde uzman hekim tarafından yer kazanılmasını sağlamak amacıyla


Çeşitli sebeplerle sürmeyen gömük dişler ağrı ve enfeksiyon yapıyorsa


Çene darlığı olan hastalarda, diğer dişleri sıkıştıran gömük dişler çekilebilir.


Diş çekimi sonrası ilgili bölgeye implant yapılarak diş eksikliği giderilir.

 

 

GÖMÜK 20 YAŞ DİŞ ÇEKİMİ

 

Dişler ağızdaki yerini alırken önce kemik dokusunu sonra da diş eti dokusunu geçer, bazı dişler bu iki dokuyu birden ya da yalnızca diş eti dokusunu geçemez ve ağız içine tam ulaşamaz. Bu dişlere gömük dişler denir. 20 yaş dişleri bazı zamanlarda çeşitli sebeplerle ağız içine süremeyebilir. Bu durumlarda özellikle bir kısmı sürmüş, bir kısmı diş eti altında kalan 20 yaş dişlerinde sıklıkla enfeksiyon ve buna bağlı apse, çeneyi açmada ağrı gibi şikayetler görülür. Ayrıca çene kemiğindeki konumuna bağlı olarak diğer dişlere baskı yaparak hafif çapraşıklığa ya da komşu dişlerde çürüklere neden olabilirler. Hastada ağız açma-kapamayı engellyerek eklem sorunlarına yol açabilirler. Bu tür durumlarda bu dişlerin cerrahi işlemle çekilmesi gerekmektedir.

 

Her Yirmi Yaş Dişi Çekilmeli midir?

 

Yirmi yaş dişi pozisyonu nedeniyle komşu dişlere ve kemiğe zarar veriyorsa, temizlenemeyecek bir pozisyonda bulunuyorsa, çürük veya kırık nedeniyle zarar görmüşse, tedavi edilmeye uygun pozisyon ve durumda değilse çekilmelidir.

 

Gömük 20 yaş dişleri ne zaman ağız içine sürer?

 

20 yaş dişleri genellikle 16-25 yaşları arasında ağız içine sürer. Fakat bazı hastalarda, bu dişlerin sürmesi 30-40 yaşını bulabilmektedir.

 

Perikoronitis nedir?

 

Kısmi gömük 20 yaşın akut enfeksiyonudur. Genellikle alt çene 20 yaş diş bölgelerinde görülür. Ağız açmada zoruğa, ağrıya ve şişliğe neden olur. Perikoronitisin tedavisi, ilgili bölgenin enfeksiyonunun ilaçla tedavisi sonrası dişin çekilmesidir.

 

Gömük 20 yaş diş operasyonları kim tarafından ve nasıl yapılır?

 

Gömük diş operasyonunun, cerrahi bir işlem olması sebebiyle, çene cerrahisi uzmanları tarafından yapılması önerilmektedir. Gömük dişin çekiminde; diş etini bir bistüri yardımıyla kesi atılır. Dişe ulaşmak amacıyla duruma göre kemik frezleri kullanılır. Dişin çekimi sonrası dikiş atılır ve bir hafta sonra dikişler alınır.

 

Gömük 20 yaş diş operasyonu ağrılı mıdır?

 

Gömük diş operasyonları lokal anestezi altında yapılmaktadır. Anestezi sonrası, hasta operasyon sürecinde ağrı veya acı hissetmez. Operasyondan sonra 2-3 gün süreyle ağrı ve şişlik normaldir. Operasyon sonrası hekim tarafından verilen medikasyona uyulduğunda hasta yoğun ağrı hissetmez. Operasyon takibinde buz kompresi uygulamalarıda şişliği en aza indirecektir.

 

Gömük 20 yaş diş operasyonları sonrası ne tür komplikasyonlar görülür?

 

Operasyon sonrası ağrı, şişlik, kanama normaldir. Bazende ağız açmada kısıtlılık ve temporomandibuler eklem disfonksiyonları görülebilmektedir. Sinir dokusuna çok yakın olan gömük dişlerin çekimi sonrası sinir hasarına bağlı olarak dil ve dudakta yanma ve karıncalanma hissi oluşabilir. Nadiren de osteomyelit ve osteonekroz görülebilmektedir.

 

 

ÇENE KİSTLERİ

 

Epitelle çevrili, patolojik boşluklara kist denir. Kistlerin içinde sıvı gaz ya da yarı-katı materyal bulunabilir.

Çene Kistlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

 

Kistler kolay kolay belirti vermezler. Enfeksiyona neden olmuşsa, ağrı yapıyorsa, yüzeyde asimetriye neden olmuşsa ya da hiçbir belirti vermeksizin rutin radyografilerde tespit edilebilir.Kistler tükürükle birebir temas halinde olan bir ortamda bulundukları için kolaylıkla enfeksiyon yapabilir.

 

Çene Kistlerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

 

Bu konuda iki yöntem mevcuttur. En sık kullanılan yöntem enükleasyondur. Enükleasyon işlemi, ilgili dişin çekilmesi ya da kanal tedavisi ile ağızda tutulması sonrası kistin olduğu bölgeden tümüyle çıkarılmasıdır. Çıkarılan parça mutlaka histolojik – patolojik incelemeye gönderilmelidir. İkinci yöntem ise, çok büyük kistlerin içindeki sıvı basıncını azaltmak için ağız içine bir yol açılmasını ön gören marsupyalizasyon yöntemidir.

DİŞ ÇEKİMİ

GÖMÜK DİŞ ÇEKİMİ

ÇENE KİSTLERİ

PRE PROTETİK İŞLEMLER

E-BÜLTEN